Raport privind transparența

În calitate de firmă de audit ce efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale unor entități de interes public, S.C. DBF Expert Audit S.R.L. (denumită în continuare "Firmă") își publică raportul anual de transparență în conformitate cu Capitolul X, Articolul 46 al Ordonanței de Urgență nr. 90/2008 (din 24 iunie 2008), cu toate modificările și completările, cu privire la auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile.

Toate informațiile prezentate în acest raport se referă la situația Societății la data de 31 decembrie 2015, cu excepția cazurilor în care se indică altfel.