Servicii

Expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară

Expertiză fiscală reprezintă cercetarea efectuată de un specialist cu calitatea de expert contabil înscris în Grupul Experților Judiciari acreditați de Ministerul de Justiție , cu scopul de a stabili adevărul într-o anumită problemă de litigiu.

Expertiza fiscală judiciară este reglementată de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, precum și de alte legi speciale și reprezintă un mijloc de probă în justiție atât în procesele civile, cât și în cele penale.

Audit financiar

1. Auditarea situațiilor financiare întocmite conform legislației locale

Auditam situațiile financiare anuale întocmite potrivit cadrului de raportare național, acționând în conformitate cu standardele profesionale în vigoare adoptate de CAFR.

2. Auditarea situațiilor financiare conform IFRS

3. Auditarea proiectelor cu finanțare guvernamentală sau europeană

Salarizare

1. Evidența personalului : pontaje, dosare personale, state de plată

Redactăm contractele de muncă și pregătim formalitățile pentru încadrarea în muncă a angajaților noi , pregătim dosarele personale pentru fiecare angajat și urmărim ca pe măsură ce legislația muncii se schimbă, contractele să fie actualizate, operăm concediile medicale și întocmim statele de plată la finalul fiecărei luni.

2. Calculul salariilor

3. Întocmire și depunere Revisal

4. Asistență în cadrul inspecției de la ITM

Consultanță financiar-contabilă

1. Calculul taxelor datorate către stat , întocmirea și depunerea declarațiilor către instituțiile statului

Calculăm contribuțiile , taxele și impozitele datorate la bugetul de stat și întocmim declarațiile obligatorii lunar/semestrial/trimestrial , în funcție de specificul activității , respectiv : Declarația 112, Declarația 101, Declarația 220, Declarația 394 , Declarația 300 etc.

2. Asistență pe parcursul inspecțiilor fiscale

3. Consultanță privind diversele spețe apărute în derularea activității companiei

4. Soluții de optimizare fiscală

5. Obținerea de certificate fiscale

Contabilitate financiară și de gestiune

1. Consultanță în întocmirea documentelor primare

Baza unei imagini fidele a firmei dumneavoastră este întocmirea corectă a documentației primare . Astfel , întocmim note de recepție (NIR) , Jurnal de vânzări , Jurnal de Cumpărări , Avize de expediție etc.

2. Înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor

3. Întocmirea și verificarea balanței

4. Întocmirea situațiilor financiare

5. Analiză financiară

6. Contabilitate de gestiune

7. Expertiză contabilă extrajudiciară

NE PLACE CEEA CE FACEM, PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII